Markering af din position i forhold til fredningszoner

Den blå markør er den position din telefon har opgivet til systemet.
Hvis du gerne vil være sikker på at positionen er korrekt kan du opdatere GPS koordinaterne.